3: Avoimuus vai sulkeutuneisuus

Posted on Updated on

Helsingin Sanomien vaalimainokseni slogan tänään ja huomenna on: Suomi pärjää vain avoimuudella, dynaamisuudella ja kansainvälisyydellä. Tämä kuvaa Suomen roolia kansainvälisessä yhteistyössä sekä kaupan, diplomatian että globaalien haasteiden voittamisessa, sekä myös siinä, miten me suomalaiset osaamme pitää oman yhteiskuntamme kannustavana ja erilaisuudet voimavaroiksi kanavoivana.

On heitä, joiden mielestä nämä ovat sivuseikkoja ja politiikan pääpaino pitää olla siinä mitä etuisuuksia valtio takaa kansalaisilleen. Minusta vain etuisuuksien ajaminen on lyhytnäköinen ja kestämätön lähestymistapa.

On myös heitä, jopa jokunen omassa puolueessani, joiden kampanjoiden sloganit ovat asioita vastaan, sen sijaan että ottaisivat niistä positiivisen otteen. EI sille, ja EI tälle. Kaiken lisäksi asiat, joita vastaan kampanjoidaan eivät edes ole Suomen kohtalon kysymyksiä. Niillä on kuitenkin mukava kohkata. En kuitenkaan tiedä montaakaan maata, joka olisi menestynyt globaalissa kilpailussa keskittymällä ei-sanaan.

Avoimuus, dynaamisuus ja kansainvälisyys ovat aika laaja-alaisia käsitteitä. Niiden nimeämisen voi sanoa edustavan esittäjän arvomaailmaa. Ja kyllä, olen arvopoliitikko. Minusta kaikki politiikkaa kumpua arvoista – eli siitä, minkälaista maailmaa ja Suomea haluan olla tekemässä.

Joku voi syyttää arvoilla puhujaa konkretian puutteesta. Ymmärrän pointin, mutta ainakin omalla kohdallani konkretia käy ilmi monesta vaalilinjastani, joista olen kertonut blogeistani (ks. kirjoitukset 30 päivän ajalta). Toki voi tehdä listan asioista, joita on saatava aikaa seuraavalla hallituskaudella (ks. omaa listaani alla, ei priorisointijärjestyksessä eikä täydellinen).

Listojakin tärkeämpää on kertoa, minkälaista Suomea haluaa olla rakentamassa, minkälaisin perustein ja ketä varten. Minä haluan rakentaa avointa, dynaamista ja kansainvälisesti uskottavaa Suomea, perustuen vankkaan suomalaiseen osaamiseen ja tekijä-asenteeseen, ja meitä kaikkia suomalaisia varten.

******

Muutama konkreettinen ajamani asia tulevalle hallituskaudelle. Lista ei ole täydellinen…!

Vanhustenhoivalaki säädettävä, vanhuksille turvattava tarpeellinen ja laadukas hoiva.

Ansiotuloveron laskeminen kaikissa luokissa jos valtion budjetti sen sallii, tai vähintään pitäminen ennallaan, en kannata ansiotuloveron nostoa.

Aloittavien yrittäjien sosiaaliturva paremmaksi.

Äitiyden kustannukset tasaisemmin jaettavaksi yhteiskunnassa.

Ylen rahoitus valtion budjettiin.

Investointeja puhtaaseen uusiutuvaan teknologiaan.

Maahanmuuttajien kielikoulutusta lisää.

Parempaa tukea maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työn saamiseen.

Kehitysyhteistyön tuloksellisuutta pitää parantaa, parempia seurantamekanismeja.

Suomi mukana YK:n ja EU:n kriisinhallintaoperaatioissa.

VR:n junalähiliikenteen luotettavuutta on parannettava.

Vajaakuntoisten, kuten vammaisten työllistyminen mahdollistettava tukemalla sitä paremmin.

Opintotukeen indeksikorotus.

******