eläimet

Vaalit 2023: Luonnon monimuotoisuus on turvattava

Posted on

Luonto on lähellä suomalaisia. Lähes jokainen meistä haluaa asua lähellä luontoa, tai kulkea metsässä. Uskon että suomalaisilla on laaja konsensus siitä että luonto on säilytettävä monissa eri muodoissaan.

Politiikassa on monia kysymyksiä, joissa päätetään siitä miten Suomessa edistetään luonnon monimuotoisuutta.  Seuraavassa muutamia näkemyksiäni niistä,

Itämerta on suojeltava paljon nykyistä tehokkaammin kuten myös Saaristomerta. Suomen vesistöt, metsät ja suot on otettava erityistarkkailun alle, sillä vesistöjen tila on vaarassa huonontua koko Suomessa. Myös Itämeren rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa on vähennettävä vielä merkittävästi. Uhanalaisia vaelluskaloja haittaavia turhia patoja tulee purkaa.

Suomen tulee olla mukana biodiversiteetin vahvistamisessa niin että toteutetaan että EU:n biodiversiteettistrategiassa asetettu tavoite suojella 30 prosenttia maa- ja merialueista. Metsiä pitää suojella ja etenkin vanhoja metsiä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on linjannut että valtion omistuksessa olevat vanhat metsät pitää suojella. Myös metsien monimuotoisuuden ohjelmaa vahvistetaan. Suomen metsiä tulee säilyttää monimuotoisen eläin- ja kasvikunnan perustana, kuten niittyjä ja meri- ja järvialueita. Kasvinsuojeluaineita joilla on haitallinen vaikutus pölyttäjiin tai muihin luonnon eläimiin ei saa päästää käyttöön.

***

Olen itse vankasti eläinten suojelija. Enemmän on tehtävä kotoperäisten uhanalaisten eläinten suojeluun, kuten verkkokalastuksen kieltämisen tarpeen mukaan norppien pesimisen suojelemiseksi, tai ilveksen tai susien tai muiden vähälukuisten eläinten kantojen suojelemiseksi.

Kotieläinten sekä tuotantoeläinten olojen parantamiseksi on paljon tehtävissä. Kannatan turkistarhauksen lopettamista Suomessa kokonaan. Läänineläinlääkärien toimintaa pitää tehostaa ja varmistaa lisäisiä resursseja. On absurdia kuulla uutisia että 200 nautaa on nääntynyt kuoliaaksi: mitä ihmettä valvovat eläinlääkärit ovat tehneet, kun eivät ole tulleet tietoisiksi huonoista oloista.

Kotieläinten kuten koirien pennuttamiseen pitää saada enemmän valvontaa. Nyt tulossa oleva sirutus voi auttaa mutta sirutetut eläimet on myös rekisteröitävä ja muutoin seurattava. Tässä myös viranomaisten puuttuminen koirien ja kissojen pentujen kauppaamiseen on oleellista. Rescue- toiminta on kannatettavaa koska siinä autetaan eläimiä löytämään kodit; mutta pitäisikö rescue-toiminnalle asettaa myös yhteiset hyvät käytännöt.

***

Suomen pitää jatkaa pyrkimystään hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Päästöjä ollaan jo vähennetty monin eri tavoin. Laajalla skaalalla tulee jatkaa ja keskittyen suuriin rakenteisiin, kuten lämmittämiseen ja liikennevälineiden sähköistämiseen.

Päästövähennyksiä voidaan toteuttaa niin että otetaan yritykset vielä paremmin siihen mukaan. Ilmastopäästöjä voidaan verottaa yhtäläisesti riippumatta päästölähteestä, veropolitiikan keinoilla voidaan toteuttaa ilmastotavoitteita.

On myös yhä enemmän panostettava kotimaiseen ja puhtaaseen sähköntuotantoon sekä tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Vahvistetaan Suomen energiaomavaraisuutta. Takana ovat ajat jolloin ajateltiin että energiaa voi helposti vain tuoda naapurimaista. Irrottautuminen venäläisen fossiilienergian tuonnista edistää sekä huoltovarmuutta että ilmastotavoitteita. Turvallisuusehdot täyttäville ydinvoimahankkeille voidaan myöntää luvat investoida ja toimia Suomessa. Myös vetytalouden mahdollisuudet kartoitetaan.

Kannatan ehdotusta että valtion budjettimomentit käydään läpi myös kestävyysnäkökulmasta. Joskus tällainen perkaaminen voi johtaa asioiden perumiseen tai suunnittelun suunnan muuttamiseen, mutta tämä on käytännössä aivan mahdollista. Ei ole muutoin järkeä siinä että puhutaan luonnon kestävyydestä mutta sitten samaan aikaan tehdään toimia jotka toimivat tätä tavoitetta vastaan.

Ehdotettu maankäytön muutosmaksu ei ole kaikkien suosiossa, mutta toisaalta se asettaa selkeän lisäisen kulun sille joka merkittävästi muokkaa luontoa rakentamiseen tai pellottamiseen.

Pääkaupungin laitamilla

Posted on