luova talous

Luotetaan toisiimme, luotetaan suomalaiseen

Posted on

Vakiokysymys ehdokkaille on, miksi haluat eduskuntaan. Olen saanut tehnyt työtä monien tärkeiden ja arvokkaiden asioiden eteen yli 22 vuoden ajan kansainvälisissä kriisinhallinta- tai ihmisoikeustehtävissä. Nyt haluan tehdä työtä mitä tärkeimmän ja arvokkaimman asian eteen – nimittäin suomalaisten hyvinvoinnin ja Suomen tulevaisuuden. Monella ehdokkaalla on siviilivirka- tai muita työtehtäviä joissa jatkaa jos ei pääse eduskuntaan ja itsekin löydän varmasti tärkeitä asioita joiden puolesta toimia tulevaisuudessakin. Mutta nyt on niin että meillä on vain tämä yksi Suomi. Sen vuoksi haluaisin käyttää osaamiseni, tarmoni, visioni ja energiani meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi seuraavan neljän vuoden ajan.

Viime vaaleissa 2011 sain yli 4330 ääntä. Sitä edellisissä vaaleissa, joissa myös olin ehdolla se olisi riittänytkin läpimenoon, mutta viimeksi ei. Sain kuitenkin niin valtavasti tukea, että koin minunlaiselleni poliitikolle olevan tarvetta ja toivetta. Tavallinen ihminen, joka yrittää mennä elämässään eteenpäin ja tukea ja auttaa toisia. Poliitikko, joka ei hyväksy mistään päin valmiiksi saneltuja mielipiteitä ja poliitikko, joka ei ole kenenkään talutusnuorassa. Poliitikko, joka jaksaa ajatella luovasti ja kaivaa esiin ratkaisuja. Poliitikko, joka kuuntelee niitä toisia tavallisia ihmisiä ja joka ajattelee yhteistä parasta, heikommatkin huomioon ottaen. Poliitikko, joka näkee kokonaisuuksia, mutta ymmärtää, että pienet asiat ovat joskus hyvinkin merkityksellisiä. Poliitikko, jonka toimintaa ohjaavat sellaiset arvot kuten välittäminen, eteenpäin pyrkiminen, inhimillisyys, kannustavuus, erilaisuuden hyväksyminen. Poliitikko, joka osaa ja uskaltaa ajatella, sanoa ja toimia itsenäisesti.

Kampanjassani olen kirjoittanut ja puhunut ulkopolitiikasta, taloudesta, pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan helpottamisesta, luovan talouden merkityksestä, luonnon ja eläinten suojelusta, puhtaan energian ja ympäristönsuojelun asioista. Niistä löytyy kirjoituksiani ja mielipiteitäni tästä blogista, vaalikoneiden videoissa ja joidenkin kampanjoiden yhteydessä. (Eläinten edustaja 2015-2019, Energiaremontti, Ei vihapuheelle.) Olen arvoliberaali, talousasioissa liberaali, mutta sosiaalisella vastuunkannolla. Ulkopolitiikka on erityisosaamisalaani työn kautta, talouden ja yrittäjyyden kysymyksissä olen pätevöitynyt poliittisissa toimissa, työelämässäkin, aiemmin kansantaloustieteen opinnoissa sekä kunnallisessa päätöksenteossa, jossa  olen ollut mukana useita vuosia valtuutettuna ja lautakunnissa.

Ohjenuorani on eteenpäin ja tulevaisuuteen katsominen, ei menneeseen jumittautumista. Tarvitsemme älyllistä, innovatiivista visiota ja toimia joiden kautta uuden teknologian mallit ja tuotteet saadaan käyttöön, vaikkapa energiantuotannossa, mutta myös koulutuksessa, sairaanhoidossa, vanhustenpalveluissa. Tarvitsemme yhteiskuntaa jossa talous perustuu ihmisen osaamisen ja mahdollisuuksien esiinsaamiseen. Tarvitsemme aiempien itsestäänselvyyksien haastamista, ympäristössämme ja meissä itsessämme. Tarvitsemme työtä, yhteistyötä ja uskoa tulevaisuuteen.

Meillä on vain tämä yksi Suomi. Uskotaan siis itseemme, luotetaan toisiimme ja luotetaan suomalaiseen.

Talous, vienti, yrittäminen – ministeri Vapaavuori vastaa kiperiin kysymyksiin

Posted on Updated on

Puhuin eilen elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren kanssa suorassa radio-ohjelmassa Suomen taloudesta, yrityksistä ja viennistä. Kysyin häneltä muun muassa, tarvitaanko konsensusta. Ja miksi Suomen vienti sakkaa niin pahasti? Mistä saadaan uusia nokioita, vai voiko niin edes kysyä? Ja vielä, miksi Talvivaarassa on ympäristökatastrofi.

Kuuntele tästä keskustelumme ja ministeri Vapaavuoren vastaukset näihin kiperiin kysymyksiin:

Tästä voit vielä katsoa myös Ylen vaaligallerian haastatteluni:

http://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaalit2015/vaaligalleria?emer%5Bpn%5D=suomalainen&emer%5Bpd%5D=&emer%5Bpp%5D=&emer%5Bpg%5D=&emer%5Bpar%5D=18_90&emer%5Bpk%5D=a_asc&emer%5Bpo%5D=#5659

Ja Nykypäivän vaalihaastatteluni:

https://www.youtube.com/watch?v=PIvgGSXB-_4&feature=youtu.be

Asioita seuraavan hallituksen ohjelmaksi, ja heti

Posted on Updated on

Pienten ja keskisuurten yrityksien toiminnan tukemiseksi hallitus tekee kuukauden sisällä listan asioista, joissa yrittäjien ja yritysten toimintaa voidaan helpottaa. Alv-rajaa ylös, ennakkovero-mekanismi poistetaan ja vähintäänkin järkeistetään, yrityspalvelut yhdelle luukulle, ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen helpotuksia, työeläkemaksuihin helpotuksia, skriinataan hygienia- ja muut säädökset ja poistetaan turhia. Esimerkiksi elintarvikealalla tuottajien tila- ja kotimyyntiä helpotetaan. Luvat ja hygieniapassit minimiin ja helpoksi hankkia.

Puhtaan energian tuotanto: hallitus poistaa esteet puhtaan energian pientuotannolta, esimerkeiksi aurinkopaneelein ja  maalämmöllä. Pientuotannon lisääntyminen luo myös työpaikkoja – asennusfirmoja, neuvontaa, kenties vientiäkin.

Veroparatiisiongelma otetaan vakavasti. Luodaan lainsäädäntöä heti, jotta suuryritykset eivät voi laistaa yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista, joita muut pienemmät yritykset joutuvat maksamaan. Luodaan mekanismi ja velvoite luotettavaan makohtaiseen raportointiin yrityksille, jossa verot maksetaan siellä missä toimitaan.

Opetuksessa minimoidaan leikkaukset, mutta lisätään luovuuden, kommunikaation ja yhteistyön roolia opetuksessa sekä digitalisaation eri aiheiden opetusta, sekä tekniikassa mutta myös digi-välineiden käyttämisessä uusiin ideoihin.

Luonnonsuojelua tarkennetaan ja vahvistetaan niin, ettei Talvivaaran kaltaisia ympäristökatastrofeja saada aikaan. Ely-keskusten mahdolliset sidonnaisuudet teollisuuden toimijoihin eliminoidaan.

Fennovoiman ydinvoimalaa en kannattanut, ei ole järkevää tässä turvallisuustilanteessa. Nyt seurattava miten jo päätetty asia etenee ja onko mahdollista laittaa projekti jäihin. Jos ei, on varmistettava suomalaisen omistajuuden osuus yli puolesta osakkeista.

Eläinten oikeuksia vahvistetaan esimerkiksi niin että tuotantoeläinten olosuhteet saadaan lajinmukaisiksi.

Tästä voi katsoa Ylen vaaligallerian haastatteluni, jossa vastaan joihinkin kysymyksiin:

Yrittäjyyden kaikki kukat kukkimaan

Posted on Updated on

Suurten, satoja tai tuhansia työllistävien teollisuuskompleksien aika alkaa olla ohi, ainakin meillä Suomessa. Tai no, palvelusektorin, rahoituksen ja korkeamman teknologian alalla suuri toimijoita on ja syntyy lisää yhdistymisten kautta. Mutta viimeaikaiset huonot uutiset lomautuksineen ja irtisanomisineen on merkki siitä, että on yhä vaikeampi kilpailla suurten toimijoiden työpaikkojen pitämiseksi Suomessa.

Suuri osa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tai työntekijän luodessa itse oman työpaikkansa, ryhtyessä yrittäjäksi. Aina se ei ole täysin vapaaehtoista kun vaikkapa freelance-paikat poistuvat ja työnantaja haluaa ostaa palvelut pienyrittäjältä, tai kun pysyviä työpaikkoja alalla ei vaan ole, kuten esim. taiteen alalla. Mutta toisinaan taas opiskelija, työntekijä, freelancer, taiteilija päättää itse: nyt riittää, haluan olla oman itseni pomo ja tehdä töitä itselleni. Sen sijaan että taistellaan kynsin hampain kehitystä vastaan, mitä jos alettaisiin helpottamaan pienyrittäjän tilannetta – ja isosti?! Poistetaan byrokratiaa ja sääntöjä, vähennetään kuluja ja velvoitteita, parannetaan pienyrittäjän toimeentuloturvaa!

Yksi ihan keskeinen asia on yrittäjän toimeentulo. Ja puhutaan siis pienyrittäjistä, jotka voivat työllistää itsensä mutta myös saada aikaa oheistyöpaikkoja tai ainakin taloudellista toimintaa toisillekin pienyrityksille. Vaikka yrittäjyyteen kuuluu aina riski, on täydelliseen taloudelliseen itsenäisyyteen heittäytyminen usein mahdotonta, etenkin jos on asuntolainaa tai perhettä. Silloin tarvitaan mekanismeja, joilla voidaan auttaa pienyrittäjien toimeentuloa perustamisvaiheessa.

Pienyrittäjälle tulee heti yrityksen perustamisen jälkeen taloudellisia haasteitya. YEL eli Yrittäjien eläkevakuutuksen maksaminen on monelle mikro- tai pienyrittäjälle mahdotonta ainakin alussa. Sairastumisesta ja äitiyslomista saa korvausta YELiin ilmoitetun työtulon perusteella, mikä sitten tuleekin monelle, erityisesti naisyrittäjälle yllätyksenä. ALVin eli arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on juuri nostettu 10,000 euroon mikä on monelle aloittavalle hyvä muutos. Arvonlisävero on muutenkin haasteellinen pienyrittäjille, kun se nostaa työvoimavaltaisilla aloilla, kuten käsityöläisillä ja pienillä palveluyrittäjillä, tuotteen hinnan usein kohtuuttoman kalliiksi.

Myös ennakkoveron maksaminen tulosta etukäteen ennen kuin varoja on välttämättä edes ansaittu saattaa olla monelle vaikeaa. Veron määrän osalta Suomen Yrittäjät on esittänyt yrittäjävähennystä, jossa yrittäjän tulosta 100 prosentin sijasta 95 prosenttia olisi verotettavaa. Myös palkatuista työntekijöistä maksettavien työnantajamaksujen alentaminen kohdistetusti voisi auttaa. Monelle on vaikeaa palkata tarvittavaa lisätyöntekijää kulujen, ja myös heti kuvaan astuvien velvoitteiden vuoksi.

Pieniä yrittäjiä edustavat järjestöt ovat todenneet, että erityisesti pääomaveron korotukset ovat muuttaneet elinkeinonharjoittajien verotusta epäkannustavaksi. Yhteisöveron laskeminen ei auta elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä, joita on noin puolet pk-yrityksistä kun niihin ei edes sovelleta yhteisöveroa. Elinkeinonharjoittajien –  ja henkilöyhtiöiden verotusta voitaisiinkin  keventää yrittäjävähennyksellä.

Sääntely on ollut huonossa huudossa, ja monesti syystä. Järkevä sääntely on rehellisen yrittäjän ystävä. Mutta liika on liikaa. Pitäisikin saada yhden luukun palvelut: mitä tahansa lupia tarvitsee yritystoimintaansa varten, ne pitäisi saada yhdestä paikasta, nopeasti.

Lisäksi lainsäädännön pitäisi olla ennakoitavissa. Ei yritystoimintaa voi perustaa, jos tänä vuonna säädökset ovat näin, ja ensi vuonna ehkä toisin. Kotitalousvähennys on tästä esimerkki. Sen avulla on luotu uusi toimiala, joka tuo työpaikkoja monelle. Epävarmuus vähennyksen suuruudesta ja jopa poistamisesta luo epävarmuutta kuluttajissa ja yrittäjissä.

Yrittäjissä on Suomen talouden nousun tulevaisuus. Mitä jos annettaisiin kaikkien kukkien kukkia, ja raivataan risukkoa siitä ympäriltä?