luova talous

Luotetaan toisiimme, luotetaan suomalaiseen

Posted on

Vakiokysymys ehdokkaille on, miksi haluat eduskuntaan. Olen saanut tehnyt työtä monien tärkeiden ja arvokkaiden asioiden eteen yli 22 vuoden ajan kansainvälisissä kriisinhallinta- tai ihmisoikeustehtävissä. Nyt haluan tehdä työtä mitä tärkeimmän ja arvokkaimman asian eteen – nimittäin suomalaisten hyvinvoinnin ja Suomen tulevaisuuden. Monella ehdokkaalla on siviilivirka- tai muita työtehtäviä joissa jatkaa jos ei pääse eduskuntaan ja itsekin löydän varmasti tärkeitä asioita joiden puolesta toimia tulevaisuudessakin. Mutta nyt on niin että meillä on vain tämä yksi Suomi. Sen vuoksi haluaisin käyttää osaamiseni, tarmoni, visioni ja energiani meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi seuraavan neljän vuoden ajan.

Viime vaaleissa 2011 sain yli 4330 ääntä. Sitä edellisissä vaaleissa, joissa myös olin ehdolla se olisi riittänytkin läpimenoon, mutta viimeksi ei. Sain kuitenkin niin valtavasti tukea, että koin minunlaiselleni poliitikolle olevan tarvetta ja toivetta. Tavallinen ihminen, joka yrittää mennä elämässään eteenpäin ja tukea ja auttaa toisia. Poliitikko, joka ei hyväksy mistään päin valmiiksi saneltuja mielipiteitä ja poliitikko, joka ei ole kenenkään talutusnuorassa. Poliitikko, joka jaksaa ajatella luovasti ja kaivaa esiin ratkaisuja. Poliitikko, joka kuuntelee niitä toisia tavallisia ihmisiä ja joka ajattelee yhteistä parasta, heikommatkin huomioon ottaen. Poliitikko, joka näkee kokonaisuuksia, mutta ymmärtää, että pienet asiat ovat joskus hyvinkin merkityksellisiä. Poliitikko, jonka toimintaa ohjaavat sellaiset arvot kuten välittäminen, eteenpäin pyrkiminen, inhimillisyys, kannustavuus, erilaisuuden hyväksyminen. Poliitikko, joka osaa ja uskaltaa ajatella, sanoa ja toimia itsenäisesti.

Kampanjassani olen kirjoittanut ja puhunut ulkopolitiikasta, taloudesta, pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan helpottamisesta, luovan talouden merkityksestä, luonnon ja eläinten suojelusta, puhtaan energian ja ympäristönsuojelun asioista. Niistä löytyy kirjoituksiani ja mielipiteitäni tästä blogista, vaalikoneiden videoissa ja joidenkin kampanjoiden yhteydessä. (Eläinten edustaja 2015-2019, Energiaremontti, Ei vihapuheelle.) Olen arvoliberaali, talousasioissa liberaali, mutta sosiaalisella vastuunkannolla. Ulkopolitiikka on erityisosaamisalaani työn kautta, talouden ja yrittäjyyden kysymyksissä olen pätevöitynyt poliittisissa toimissa, työelämässäkin, aiemmin kansantaloustieteen opinnoissa sekä kunnallisessa päätöksenteossa, jossa  olen ollut mukana useita vuosia valtuutettuna ja lautakunnissa.

Ohjenuorani on eteenpäin ja tulevaisuuteen katsominen, ei menneeseen jumittautumista. Tarvitsemme älyllistä, innovatiivista visiota ja toimia joiden kautta uuden teknologian mallit ja tuotteet saadaan käyttöön, vaikkapa energiantuotannossa, mutta myös koulutuksessa, sairaanhoidossa, vanhustenpalveluissa. Tarvitsemme yhteiskuntaa jossa talous perustuu ihmisen osaamisen ja mahdollisuuksien esiinsaamiseen. Tarvitsemme aiempien itsestäänselvyyksien haastamista, ympäristössämme ja meissä itsessämme. Tarvitsemme työtä, yhteistyötä ja uskoa tulevaisuuteen.

Meillä on vain tämä yksi Suomi. Uskotaan siis itseemme, luotetaan toisiimme ja luotetaan suomalaiseen.