energia

Asioita seuraavan hallituksen ohjelmaksi, ja heti

Posted on Updated on

Pienten ja keskisuurten yrityksien toiminnan tukemiseksi hallitus tekee kuukauden sisällä listan asioista, joissa yrittäjien ja yritysten toimintaa voidaan helpottaa. Alv-rajaa ylös, ennakkovero-mekanismi poistetaan ja vähintäänkin järkeistetään, yrityspalvelut yhdelle luukulle, ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen helpotuksia, työeläkemaksuihin helpotuksia, skriinataan hygienia- ja muut säädökset ja poistetaan turhia. Esimerkiksi elintarvikealalla tuottajien tila- ja kotimyyntiä helpotetaan. Luvat ja hygieniapassit minimiin ja helpoksi hankkia.

Puhtaan energian tuotanto: hallitus poistaa esteet puhtaan energian pientuotannolta, esimerkeiksi aurinkopaneelein ja  maalämmöllä. Pientuotannon lisääntyminen luo myös työpaikkoja – asennusfirmoja, neuvontaa, kenties vientiäkin.

Veroparatiisiongelma otetaan vakavasti. Luodaan lainsäädäntöä heti, jotta suuryritykset eivät voi laistaa yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista, joita muut pienemmät yritykset joutuvat maksamaan. Luodaan mekanismi ja velvoite luotettavaan makohtaiseen raportointiin yrityksille, jossa verot maksetaan siellä missä toimitaan.

Opetuksessa minimoidaan leikkaukset, mutta lisätään luovuuden, kommunikaation ja yhteistyön roolia opetuksessa sekä digitalisaation eri aiheiden opetusta, sekä tekniikassa mutta myös digi-välineiden käyttämisessä uusiin ideoihin.

Luonnonsuojelua tarkennetaan ja vahvistetaan niin, ettei Talvivaaran kaltaisia ympäristökatastrofeja saada aikaan. Ely-keskusten mahdolliset sidonnaisuudet teollisuuden toimijoihin eliminoidaan.

Fennovoiman ydinvoimalaa en kannattanut, ei ole järkevää tässä turvallisuustilanteessa. Nyt seurattava miten jo päätetty asia etenee ja onko mahdollista laittaa projekti jäihin. Jos ei, on varmistettava suomalaisen omistajuuden osuus yli puolesta osakkeista.

Eläinten oikeuksia vahvistetaan esimerkiksi niin että tuotantoeläinten olosuhteet saadaan lajinmukaisiksi.

Tästä voi katsoa Ylen vaaligallerian haastatteluni, jossa vastaan joihinkin kysymyksiin:

Esitetty ydinvoimalalogiikka; ei, ei voi ymmärtää

Posted on Updated on

Hallitus päättää huomenna ydinvoimaluvista Fennovoima/ Rosatomille ja TVO:lle. Nyt olisi puoluekumppaneideni, pääministeri Stubbin ja ministeri Vapaavuoren otettava aikalisä. Asiassa on niin monta riskiä etteivät ne yhteen blogikirjoitukseen mahdu.

Ensinnäkin, vaikka kotimainen vähimmäisosuus olisi asetettu 60 prosenttiin, kuka sijoittaja haluaa sijoittaa hankkeeseen, jossa tuetaan epädemokraattisia keinoja käyttävän ja naapurimaitaan kiristävän (tai jopa valloittavan) hallinnon hanketta; naapurimaan, joka sitäpaitsi on EU:n pakotteiden kohteena monella muulla saralla? Ei ole mitään takeita että nykyisessä poliittisessa tilanteessa varoja saadaan kokoon yritysmaailmasta.

Toiseksi, mikäli 60 prosenttia saadaan kokoon, mitä takeita on, että enemmistö pysyy nk. kotimaisessa omistuksessa? Jos joku 60 prosentin omistajista myy myöhemmin Rosatomille omistustaan, mitä keinoja Suomen valtiolla on estää kauppa? Ja mikä painostus silloin alkaisi kun tuonaikainen hallitus yrittäisi kaupat estää?

Kolmanneksi, vaikka jollain keinolla 60 prosenttia pysyisikin EU/suomalaisessa omistuksessa, miten nuo kunnat, eläkerahastot ja muut pikkuomistajat pystyvät vastustamaan jos tuo vähemmistöosakas, takanaan suurvallan hallitus, ryhtyy kiristämään esimerkiksi uhkaamalla toimitusten tai rakentamisen viivästymisellä?

Asia erikseen, eikä ihan vähäinen seikka, on että jos tarkoituksena on ollut lisätä omavaraisuutta energiasta, eihän se lisäänny pennin vertaa, jos ydinvoiman toimittaja, rakentaja ja huolto on naapurimaasta, josta sitä omavaraisuutta piti lisätä.

Ja lisäksi, onko todella niin, että yhtenä päivänä olemme mukana hyväksymässä pakotteita johtuen Krimin valtaamisesta ja itä-Ukrainan epävakauttamisesta, ja toisena päivänä ojennamme kumartaen maaperäämme ja energiahuoltoamme: ’Tervetuloa, kyllä me luotamme sanaanne!’

Olen pahoillani puoluetoverit, mutta en ymmärrä mikä pakko teillä – tai meillä – on nyt hyväksyä tämä asia eteenpäin tällaisenaan. Kaikki seikat viittaavat siihen, ettei ole Suomen kansallisten intressien mukaista hyväksyä lupaa ydinvoimalalle, jossa omistajana, toimittajana ja rakentajana on Venäjän nykyisen hallituksen kontrollissa oleva Rosatom.

Lyhyesti: Fennovoimasta uusi päätös

Posted on Updated on

Fennovoima-luvasta: Ensinnäkin, Fennovoiman ydinvoimalan rakennuttaja on muuttunut siitä, mistä päätettiin, siksi päätös on tuotava uudelleen eduskuntaan. Toiseksi, en enää kannata Fennovoiman hanketta enkä lupaa sille. Tämä siksi, että suomalainen omistajuus on nyt jo kiikun kaakun eikä sitä voi millään taata kun Rosatomille  on luvattu jo kolmannes. Ja siksi, että oman turvallisuutensa vuoksi Suomen ei tule lisätä energiariippuvuuttaan maasta, joka valloittaa naapurimaidensa alueita.

9: Energiaa tarvitaan, vaikka sitä säästettäisiinkin

Posted on Updated on

Ydinvoima on noussut yhdeksi ehdokkaille esitetyistä kysymyksistä. Edellinen eduskunta myönsi luvat kahteen uuteen ydinvoimalaan. Fortumille kaavaillaan myös uutta lupaa Loviisaan, 40 vuotta vanhan ydinvoimalan korvaamiseksi uudella. Tämäkin voi olla perusteltua, koska sillä korvataan vanha voimala. Ja varsinkin kun voitaisiin korvata myös Suomeen itänaapurin Sosnovyi Borin ydinvoimalasta Suomeen tuotua sähköä. Venäjältä tuotu sähkö on noin puolet Suomen ydinvoimaloiden tuottamasta sähköstä.

Mutta on päivänselvää, että nyt Japanin tapahtumien jälkeen, on jälleen kerran tarkennettava riskitekijät ja turvatoimenpiteet, sillä epävarmuustekijöitä ei saa jäädä ydinvoimalaitosten turvallisuuteen.

Demokraattinen päätöksenteko ja kansan vakuuttaminen asiasta tapahtuu vain niin, että Japanien tapahtumien valossa voidaan moneen kertaan varmistua ja varmistaa kansalle, että Suomen turvatoimet eivät jätä tilaa onnettomuuksille. Mahdollinen meriveden nousu on otettava huomioon. Samoin sähkönjakelun moninkertainen varmistaminen jäähdytykseen, kun se oli se, mikä Japanissa petti.

Kannatan kuitenkin myös muiden päästöttömien ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä. Joissain niissä voisi olla Suomelle potentiaalia vaikka vientiteknologian tuotteina, varsinkin koska kaikkiin maailman maihin ei ydinvoima kovin hyvin edes sovi. On oltava vakaa demokratia ja maaperältään otollinen jne.

Monet vaihtoehtoiset energiamuodot ovat kuitenkin tehokkuudessa ainakin tällä hetkellä merkittävästi jäljessä ydinvoimaa, maakaasua, kivihiiltä tai öljyä. Näistä siis kivihiili ja öljy aiheuttavat merkittäviä hiilidioksidipäästöjä, joista on päästävä eroon. Vaihtoehtoisilla energiamuodoilla ei ainakaan tällä hetkellä onnistuta täyttämään Suomen energiatarvetta. Ja aurinko- ja tuulienergian sivuun tarvitaan yleensä myös muuta niiden mekaniikkaa pyörittävää energiamuotoa.

Energiaa voidaan toki säästää, ja pitääkin, mutta merkittävästi nykyistä vähempää käyttöä on todella vaikea saada aikaan. Jollei sitten palata 1800-luvun malliin: ei katuvaloja, pihavaloja, mainosvaloja, ei elektroniikkaa, jääkaappeja, pakastimia, tietokoneita.

Ihanteellisinta olisi tietenkin, jos voisimme kaikki yhteen ääneen todeta, että Suomi käyttää vain puhdasta aurinkoenergiaa ja loput säästetään! Mutta se ei vain ole realismia. Sillä katettaisiin vain murto-osa tarpeestamme. Kaikissa muissa energiantuotantomuodoissa on ne hyvät, ja huonot puolensa, jotka pitää tasapainottaa.