16: Kokoomus ajaa senioreiden asiaa. Oikeasti.

Posted on Updated on

Yksi tärkeimpiä hyvinvoinnin kysymyksiä tulevina vuosina ovat eläkeläisten tai senioreiden kysymykset. Tähän liittyy sekä riittävän tulotason turvaaminen senioreille, myös monet hoivakysymykset.

Ensinnäkin pari sanaa Kokoomuksen linjoista eläkkeiden tasoon ja verotukseen liittyen. Nykyinen hallitus ja Kokoomus on tehnyt paljon eläkkeiden tason parantamiseksi. Eläkkeiden verotusta kevennettiin jokaisessa budjetissa tällä vaalikaudella. Eläkeverotuksen keventäminen on tuonut keskieläkettä saavalle vähintään 79 euroa kuukaudessa enemmän käteen.

Usein kuulee vaatimuksen nk. taitetun indeksin poistamisesta. Kuitenkin, sen korjaaminen nk. puoliväli-indeksiksi, jota sovelletaan palkansaajille, olisi tuonut tällä vaalikaudella laskujen mukaan 31 euroa. Eläkeläiset ovat siis hyötyneet 2,5-kertaisesti enemmän Kokoomuksen ajamasta eläkeveron oikeudenmukaistuksesta kuin indeksin muuttamisesta!

Usein sanotaan, että eläkeläisten verotus on kireämpää kuin saman tuloluokan palkansaajan. Tämä ei pidä enää paikkansa. Palkansaaja maksaa veroistaan verolaskurin osoittaman prosentin lisäksi työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua. Siksi verolaskurin prosentit eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Eläkeläisille jää samansuuruisesta tulosta käteen saman verran tai enemmän kuin palkansaajalle. Kokoomus on ainoa puolue, joka on sitoutunut eläkeläisten verotuksen keventämiseen myös ensi vaalikaudella.

Takuueläke tuli käyttöön tänä vuonna. Se parantaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa jopa 170 eurolla kuukaudessa. Kokoomuksessa on linjattu myös, että mikäli inflaatio on jatkossa pysyvämmin korkealla tasolla on voitava harkita eläkkeiden indeksimuutosta kaksi kertaa vuodessa, jolloin hintojen nousu korvautuisi eläkeläisille nykyistä nopeammin.

Vanhusten hoiva-asuat ovat myös merkittävien haasteiden edessä. Olemme kuulleet paljon vanhusten huonosta hoidosta ympäri Suomea. Tapaukset ovat olleet surullisia ja hävettäviä. Vanhuksilla on oltava hyvät, ihmisarvoiset olosuhteet, se on meille kunnia-asia!

Kokoomuksen kantana on, että on säädettävä vanhuspalvelulaki, josta nyt on luonnos valmiina, sekä turvattava riittävät resurssit. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava oikeus hyvään hoivaan asuinpaikasta riippumatta ja tarvitaan palveluita ikäihmisen kunnon ja omien toiveiden mukaan. Tarvitaan mahdollisuus asua kotona niin pitkään kuin vanhus haluaa, kotipalvelujen avulla, mutta jos kunto on liian heikko, meillä on oltava tarpeeksi palveluasumista. Kuukausien, saatikka vuosien jonotus palveluasumiseen on käsittämätöntä leväperäisyyttä kunnan puolelta.

Myös mahdollisuuksia omaishoitoon parannetaan jatkossakin. Omaishoidon tuen kattavuutta on parannettava ja tuen saamisen edellytyksiä yhdenmukaistettava. Helpotus omaishoitovapaan pitämiseen on tärkeä apu monelle. Myös kotikuntalain muutos antaa ikäihmisille mahdollisuuden valita oman asuinpaikkansa läheltä omaisiaan

Nämä ovat kaikki tärkeitä toimenpiteitä. Varmasti monia muitakin tarvittaisiin. Jokainen meistä voi aloittaa omat toimenpiteensä heti, omien vanhempiensa ja sukulaistensa kanssa. Ja miksei muuallakin, sillä apua, tukea ja ystävyyttä tarvitsevia vanhuksia on meillä varmasti paljon.