19: Ei ole tulevaisuutta ilman lapsia ja nuoria

Posted on Updated on

Saan vaalikampanjan aikana usein kysymyksiä siitä, onko lapsiperheiden asia minulle tärkeä vaaliteema ja miten minä ajaisin lasten ja vanhempien asiaa.

Vastaukseni on yksinkertainen. Suomella ei ole tulevaisuutta ilman perheitä – lapsia, nuoria ja heitä kasvattavia vanhempia. Lapset tarvitsevat huolehtivat vanhemmat, turvallisen ympäristön kasvaa ja laadukkaan koulutuksen. Yhteiskunta voi auttaa kahdessa jälkimmäisessä. Vanhemmat taas tarvitsevat yhteiskunnalta mahdollisuudet työelämästä kunnon vanhemmuuteen ja tarvittaessa tukitoimia silloin kun omat voimat eivät kanna.

Perheiden hyvinvointiin liittyy lukemattomia tärkeitä kysymyksiä ja monessa niistä yhteiskunnalla on merkittävä rooli. Lasten köyhyys on viime aikoina ollut monesti uutisissa. Minusta on outoa puhua lasten köyhyydestä, sillä lasten hyvinvoinnin varmistajana ovat kuitenkin heidän vanhempansa. Pitäisikin ensisijaisesti puhua siitä, miten aikuisille voidaan varmistaa sellainen työpaikka, josta saatavalla palkalla perhe voi tulla toimeen. Toki erilaiset etuisuudet tai sosiaalituet voivat tukea perheen taloutta, mutta työn tulisi olla ensisijainen toimeentulomuoto myös perheille, ainakin silloin kun kyseessä ei ole opiskelu tai vanhempainvapaa.

Työelämän joustavuus onkin oleellista sekä äitien että isien kohdalla. Joillain työpaikoilla on hyvä tilanne. Olen kuullut kuitenkin, että yksityissektorilla vanhemmuuden vaatima joustavuus silloin kun lapsi on pieni voi olla vaikeaakin. Kysymys on myös siitä, miten vanhemmat voivat vanhempainvapaan jälkeen jatkaa työelämässä, mutta niin, että aikaa liikenee pienille lapsille. Tällöin tarvitaan esim. lyhennettyä työviikkoa tai -päivää.

Lapsilisä on lapsien hyvinvointiin tarkoitettu raha, ja on ollut keskustelua siitä, pitäisikö sen antaa kaikille vai ei. Oma mielipiteeni on kaksitahoinen: kaikista suurituloisimpien kohdalla lapsilisän voisi periaatteessa jättää maksamattakin, mutta käytännössä olisi vaikea vetää raja millä tuloluokalla sitä ei enää annettaisi – siksi lapsilisän universaalisuus voidaan hyvin säilyttää. Toimeentulotuen vaikutus lapsilisään tulee kuitenkin poistaa, muuten paljon hehkutettu universaalius ei toteudu käytännössä.

Puhutaan myös siitä miten vanhempainpäivärahat, ts. äitiys- ja isyyspäivärahat pitäisi jakaa, ja miten varsinainen vanhempainvapaa tulisi jakaa. Nk. 6+6+6 -mallia on ehdotettu, jossa sekä äidille että isälle tulisi 6kk vanhempainvapaata ja loput 6kk olisi valinnaista. Mielestäni asiaa on mietittävä. Keskeistä olisi kuitenkin se, että myös isien vapaata kannustetaan nykyistä enemmän.

Kunnallisena kysymyksenä (eli ei eduskuntavaaliasia sinänsä) ovat lasten päivähoitokysymykset, jotka ovat Helsingissä akuutteja kun päivähoitopaikkojen määriä ei ole osattu suunnitella. Luulen, että tilanne on nyt tunnistettu ja on parempia keinoa arvioida hoitopaikkaa tarvitsevien lasten määrää.

Lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvässä politiikassa on varmasti paljon muitakin tärkeitä kysymyksiä. Oleellista perhe- ja lapsipolitiikassa kuitenkin on, että helpotetaan perheiden arkea ja että politiikassakin otetaan huomioon lapsiperheiden ja lasten näkökulmat.

Nimittäin lapsissa ja nuorissa, heidän hyvinvoinnissaan ja kehityksessään on kuitenkin se Suomenkin tulevaisuus.