22: Mitä Helsinki haluaa?

Posted on Updated on

Metropoliaiheen piti olla yksi vaalien kiistakysymyksistä, mutta se tuntuu hautautuneen muiden jännittävimpien aiheiden alle. Toki metropoliasiastakin saadaan kiinnostava jos tehdään siitä ’pakolla vai ei?’-kysymys.

Ketä siis kiinnostaa enää puhua konkreettisten yhteistyömallien luomisesta kun voidaa sen sijaan vaatia, että ’hallituksen on pakotettava Espoo ja Vantaa yhteen Helsingin kanssa!’

Miksi hallitusohjelmaan ei voisi pakkoyhdistämisen sijaan kirjata konkreettisia tavoitteita eri politiikanalojen yhteistyölle?

Viime hallitusohjelmassahan 2007 todetaan, että Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään metropolipolitiikka, jolla ratkaistaan alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmia, edistetään elinkeinopolitiikan ja kansainvälistymisen toteutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Monikulttuurisuutta ja kaksikielisyyttä edistetään. Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken vahvistetaan ja laajennetaan aiesopimuskäytäntöä sekä valtion eri hallinnonalojen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä.

Tämä on aika ylimalkaista. Aiesopimuksia on kuitenkin tehty eri aloilla. Katso esim. http://www.helsinginseutu.fi/hki/hs/Helsingin+Seutu/Yhteisty_elimet/Metropolipolitiikka
Onko konkreettisia tuloksia saatu aikaan, voi olla toinen asia.

En kuitenkaan oikein jaksa uskoa, että yhteinen suunnittelu ja konkreettiset toimet toimintojen tehostamiseksi olisivat vielä saavuttaneet lakipisteensä, ja että siksi pitää siirtyä kohtaan ’pakkoliitos’. Onhan esim. HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) ja HSL (Helsingin seudun liikenne) -yhtymät toimivia laitoksia.

Lähiaikoina on myös Espoon ja Vantaan intressissä löytää konkreettisia vastauksia yhteistyönmallien parantamiselle ja toimintojen tehostamiselle yhdessä Helsingin kanssa. Muutoin ne ajavat itseään vääjäämättä kohti nurkkaa ja pakkoa.

Yksi keskeinen yhteistyön toimiala on maankäyttö, asuminen ja suunnittelu. Tosin siinä on itsellenikin hieman epäselvää, mitä kaikkea lisää yhteistyö voi tuoda ja mitä kaikkea Helsinki olisi vaatimassa. Nythän metro-, rata-, tieliikenne- ja monet muut hankkeet menevät jo kuntarajojen yli. Ja asumista rakennetaan niin Espoossa kuin Vantaallakin.

Vai onko kyse kuitenkin siitä, että Helsinki hamuaa Espoon veronmaksajia ja Vantaan lentokenttää?