26: Me tarvitsemme yrittäjyyttä

Posted on Updated on

Suomi tarvitsee yrityksiä ja yrittäjyyttä. Niistä saamme työpaikkamme, ja ne rahoittavat palvelumme suurelta osin verojen maksun kautta. Siksi ei ole ollenkaan sama, millaista yrittämisen kulttuuria Suomessa edistetään ja millaiset edellytykset yrittämiselle on.

Itse olen suunnitellut toiminimen perustamista, ja joskus kauempana tulevaisuudessa voisin kuvitella työllistäväni itseni itsenäisenä yrittäjänä. Muidenkin kuin vain itsensä työllistäminen yrittäjyyden kautta on kuitenkin haastava ja kunnioitettava laji, johon ei tuosta vain lähdetä.

Kokoomuksen talouspolitiikan perusteesinä on kannustava verotus. Verotuksen tulee kannustaa työnteon lisäksi myös työllistämään ja yrittämään. Verotuksen tarkoituksena ei pidä olla yritysten kasvun tai uusien työpaikkojen syntymisen estäminen.

Yksi yrittämiseen lähtemisen kannustimista on yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen. Yrittäjäkin on ihminen ja jos asiat menevät pieleen, hänelläkin pitää olla mahdollisuus turvaverkkoon oman ja perheensä toimeentulon osalta. Jos turvaverkko on kunnossa ja toimiva, yrittäjä voi pistää likoon itsensä, tietäen, että hänen koko elämänsä ei kaadu siihen, jos asiat eivät menekään toivotulla tavalla.

Siksi yrittäjän työttömyysturvaa on parannettava. On kohtuutonta, että yrittäjä joutuu työttömänä ja työttömyysturvan saamiseksi käytännössä lopettamaan yrityksensä ja odottamaan neljän kuukauden karenssin ajan ennen kuin voi saada työttömyysturvaa. Tiedän itse henkilöitä, joilla olisi mahdollisuus osittain työllistää itseään yrittäjänä, mutta joita pelottaa ajatus siitä, että jos ei töitä onnistukaan saamaan tarpeeksi mahdollisuus hakea työttömyysturvaa sulkeutuu pois. Sen sijaan, yrittäjän tulisi voida työttömäksi tullessaan asettaa yrityksen lepäämään ilmoituksellaan ja saada työttömyysturvaa välittömästi. Voisi tehdä kuten Ruotsissa, että pankkien tiliotteista voidaan esimerkiksi todentaa, että yritys todella on paussilla, jos varmennusta asiaan tarvitaan.

Lisäksi konkurssin tehneellä yrittäjällä pitää olla mahdollisuus aloitta alusta. Velkajärjestelyt tulee mahdollistaa ja yrittäjän oma koti tulee suojata vaikka muiden velkojen maksuohjelman olisikin päällä.

Suomen kaikkiaan noin 250,000 yrityksestä 160,000 on yhden ihmisen yrityksiä. Yrittäjyyteen liittyvistä riskeistä eräs on työllistämisen riski. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista pitää tukea ja tuen piirissä oleviin työsuhteisiin tulisi myös sallia pidempi koeaika, jotta työllistämisen riskiä voitaisiin madaltaa.

Lisäksi vanhemmuuden kustannukset pitää jakaa tasaisemmin yhteiskunnassa. Tämä voi helpottaa naisvaltaisten alojen yrittäjien työllistämistä ja parantaa nuorten naisten työllistymismahdollisuuksia. Se voi myös pidentää työuria sieltä keskeltä käsin.

Yrittämisen edellytysten luomiselle tarvitaan varmasti paljon muitakin toimenpiteitä. Edellä niistä vain muutama keskeinen.

One thought on “26: Me tarvitsemme yrittäjyyttä

    Laban Lund said:
    24.3.2011 15:55

    Hyvä Nina! Siinä niitä tärkeimpiä, voin vain lisätä oma kantani periaatteista. Pitää muistaa että viestin muoto ja sanavalinnatkin luovat mielikuvia, ja mielikuvat ohjaavat voimakkaasti, ehkä voimakkaimmin, meidän toimintaammae. Siksi haluaisin muotoilla yrittämisen ja työnteon kentän periaatteet niin, että parannettaisiin yrittämisen ja yritysten kehittymisen ja kasvamisen edellytyksiä, sekä henkilöstön palkkaamisen edellytyksiä. Siten työllisyys paranee ja työttömyys vähenee, yritysten terveen kasvun kautta. Jos keskitytään työllistämiseen, se ei ole sama asia. Saatamme työllistää ihmisiä tavalla joka ei kehitä yrityksiä, vaan heikentää niiden toimintaedellytyksiä.

Kommentointi on suljettu.