Työuria pidemmäksi, mutta fiksusti

Posted on

EK:n johtaja esittää vuosiloman lyhentämistä ratkaisuna urien pidentämisen tarpeelle. Aiemmin suuret talousjohtajat ovat esittäneet eläkeiän nostamista 63-vuodesta.Talouselämän ylimpien johtohenkilöiden huolet ovat oikeutettuja, työuria tulee pidentää. Sen sijaan heidän esittämistä ratkaisuista puuttuu kaikki uskottavuus niin kauan kuin tiedetään johtojen superedut lomineen, superpalkkioneen ja aikaisine eläkeikineen. Kuinka monella talouden huippujohtajalla on eläkeikänä 60 vuotta, tai maksimissaan 62 vuotta? Montako viikkoa he käyttävät vuosilomaansa?

Nykyinen peruseläkeikä 63-vuotta voisi toimia hyvin, jos suurin osa kansasta tosiaan työskentelisi siihen asti. Nykyisen eläkkeelle jäämisen keski-ikä on 59 vuotta. Jos eläkeikää nostetaan 63 vuodesta, tunnolliset ja ahkerat elättävät muiden aiemman eläköitymisen. Tosiasiallinen eläkeikä ei sen sijaan nouse yhtään.

Työssä jaksaminen on klisee, mutta totta se on: vanhempana alkaa merkitä työaikojen joustavuus ja mahdollisuus ajankäytön hallintaan. Monet eläkkeelle jääneet kuusikymppiset huomaavat, että töitä voisi hyvin tehdä vielä, mutta niin tahtiin saa joustavuutta ja saa tehdä joskus vaikkapa osa-aikaista päivää. Miten joustavuudessa ja palkitsevuudessa päästään paremmin teoriasta käytäntöön?

Ovatko vuosilomasäännökset sitten liian lepsut? Minusta useilla aloilla eivät, ihminen tarvitsee elämässään muutakin kuin työntekoa. Talouselämän johtajat voivat väittää, että he itse tekevät työtä lomallaankin ja siksi lomailevat vain pari viikkoa vuodessa. Ehkä, mutta tavallinen tallaaja tekee ehkä työtä joka ei ole hänen koko elämänsä ja josta hän tarvitsee kunnon breikin. On tosin aloja, jossa vuosilomakertymä lähenee paria kuukautta vuodessa. Se on tietty kivaa työntekijälle, mutta ei ole kovin järkevää työnantajan kannalta.

SAK:n kritiikki kohdistuu usein pätkätöihin: samaan aikaan pitäisi olla sekä joustot että pysyvät pitkät työsuhteet. Miksi kukaan ei tajua, että joustoja paikkaamaan tarvitaan lomittajia ja osa-aikatyöntekijöitä vanhempain-, vuorottelu- ja opintovapaille, lyhennettyyn työpäivään vanhemmille ja osa-aikaeläkeläisille? Pätkätyöt ovat hyvästä, monet haluavat niitä tehdäkin. Sen sijaan pätkätyöläisten työehtojen parantamiseen tulisi paneutua. Itse vuosien pätkätyöläisenä tiedän, että töitä riitti, sen sijaan lomien puuttuminen alkoi lopulta nyppiä.

Demareilta on tullut yksi hyvä ehdotus viime aikoina, nimittäin vuosilomapankki. Ammattitaitoinen pätkätyöläinenkin voisi huoletta tehdä pätkiä siellä täällä, koska hän tietää, että hänen ammattitaitoaan koko ajan tarvitaan ja hän voi joskus pitää oikeaa vuosilomaakin.