Pyrin eduskuntaan, tule mukaan!

Posted on Updated on

Hyvä ystävä, olen päättänyt lähteä ehdolle 2015 kevään eduskuntavaaleihin. Olen pian kolmen vuoden ajan toiminut kansainvälisen Etyjin kriisinhallintaoperaation johdossa Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa ja aikaisemmat työtehtäväni ovat myös olleet kansainvälisissä järjestöissä, Etyjissä, YK:ssa, EU:ssa. Vuodet ulkomailla ovat tuoneet tarpeellista perspektiiviä asioihin.

Miksi haluan palata Suomeen? Ja miksi haluan eduskuntaan, kun politiikalla tuntuu nyt olevan niin huono maine?

Olen nimeäni myöten suomalainen. Suomi on minun maani. Ja haluan vaikuttaa siihen, että asiat saadaan kotimaassani oikealle tolalle, talouden pyörät pyörimään ja Suomesta hyvä paikka elää meille kaikille myös tulevaisuudessa. Mitä asioita edistäisin poliitikkona? Kaikki minut tuntevat tietävät, että lähellä sydäntäni ovat ihmisoikeudet, ulkopolitiikka, luonto ja eläinten oikeudet. Olen pragmaattinen, pyrin ratkaisemaan ongelmia enkä jää vatvomaan niitä. Pistän asiat mieluummin liikkeelle kuin jahkailen.

Inhimillisyys ensin

Suomi on hyvä paikka elää. Meillä on kattava sosiaaliturva ja monenlaista yhteiskunnan suojaverkkoa, jotka pääosin toimivat hyvin. Toisinaan hallinnon tehottomuus – joskus jopa suoranainen piittaamattomuus – aiheuttaa kansalaisten elämään kohtuuttomia hankaluuksia. Sääntely sinänsä on välttämätöntä, mutta kaikki sääntely ei ole hyvää, saati tarpeellista.

Vastuu paremmasta hallinnosta on meillä kaikilla. Virkamiehilläkin, vaikka se tuntuu unohtuvan. Esimerkiksi lastensuojelussa ei aina voi vedota resurssien vähyyteen. Mitkään resurssit eivät voi riittää turvaamaan kaikkien ihmisten erinomaista hoivaa jollemme me, ihmiset, virkamiehet, poliitikot, omaiset ja sivulliset osallistu, osallista ja auta. Velvollisuutemme on nostaa esiin epäkohtia – ja toimia niiden korjaamiseksi.

”Verotus ei voi olla välittämisen korkein muoto”. Viime aikoina suomalaiset ovat osoittaneet yhteisöllisyyttä enemmän kuin aikoihin; avustusjärjestöt ovat kilvan kiitelleet suomalaisten auttamishalua. Meillä on läheisen vastuu toisistamme, mutta julkisen vallan on huolehdittava peruspalveluista. Parannettavaa riittää vanhusten hoivassa, lastensuojelussa ja syrjäytyneiden auttamisessa. Hyvinvoiva yhteiskunta kannattelee myös vähempiosaisia. Hyvinvointipalveluiden saatavuus on seuraavan hallituksen kiperin haaste.  Sote-järjestelmästä totean vain, että kansalaisten valinnanvapautta on lisättävä, ja palvelujen tuottajia tulee kohdella tasavertaisesti riippumatta siitä, edustavatko ne julkista, yksityistä tai kolmatta sektoria.

Ulkopolitiikka

Maantieteellistä sijaintiamme emme voi valita. Siksi ulkopolitiikkamme tulee olla pragmaattista, mutta myös päämäärätietoista. Olemme osa Euroopan unionia, koska olemme valinneet Euroopan sekä arvopohjamme että taloudellisen menestymisen vuoksi. EU:n jäsenyys ei tarkoita vain passiivista roikkumista mukana jossain ryhmässä, vaan olemme mukana päättämässä ja toimimassa. Itäinen naapurimme Venäjä tarjoaa meillä mahdollisuuksia vientiin, turismiin ja kaupankäyntiin. Suhde on toimiva vain, jos olemme tasapuolisia kumppaneita, jotka tekevät yhteistyötä vapaaehtoisuuteen ja molempien hyötymiseen perustuen.

Pohjoismaiden ja Baltian viitekehys tarjoaa hienot puitteet kanssakäymiseen ja kaupankäyntiin naapurimaidemme kanssa. Itämeri on pohjoisen Mare Nostrum, josta on pidettävä huolta. Myös turvallisuusnäkökulmasta. Se on yksi syy siihen, miksi kannatan Nato-jäsenyyttä.

Kansainvälisyys

Mikään kansakunta ei pärjää 2010-luvulla eristäytymällä. Meidän on oltava osa arvomaailmaamme lähellä olevia järjestöjä ja verkostoja, joissa saamme olla mukana päättämässä maailman asioista. EU on lähin referenssimme ja EU:n yhteinen politiikka on meille järkevin vaihtoehto monella saralla, kuten ulko-, kauppa- ja ympäristöpolitiikassa. Muillakin kansainvälisillä järjestöillä on sijansa, kuten YK:lla ja Etyjillä ja Suomen on oltava mukana tukemassa maailman kriisipesäkkeiden vakauttamista ja kehitystä. Suomi on siviili- ja sotilaallisessa kriisinhallinnassa kokoaan suurempi ja luotettu toimija.

Luonto ja eläinten oikeudet

Luonto on Suomelle voimavara. Siksi kannatan luonnon säilyttämistä monimuotoisena. Rakentaminen ja taloudelliset hankkeet ovat usein hyödyllisiä ja tarpeellisiakin, mutta arvokkaiden metsien, soiden, vesistöjen ja muiden kohteiden turmelu taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi on monesti typerää ja lyhytnäköistä. Kaivoshankkeissa olen kriittinen, kun nykyiset kaivoshankkeet ovat onnistuneet pilaamaan suuria luontoaloja luomatta kovin monia pysyviä työpaikkojakaan.

Yhteiskunnan sivistystasoa mitataan sillä miten se kohtelee kaikista pienimpiään. Suomi ei ole maista huonoin eläinten oikeuksia turvaamisessa, mutta vielä riittää tehtävää sekä lainsäädännössä, toimissa että asenteissa. Tuotantoeläinten kohtelussa on oltava tarkat säännöt ja niitä on valvottava. Eläinsuojelulainsäädäntö on pidettävä tiukkana tarpeellisine rangaistuksineen. Kannatan turkistarhauksen lopettamista siirtymäajan kuluessa.

Talous ja yrittäminen

Pöytälaatikossani on toiminimi. En kuitenkaan voi edes kuvitella haasteita, joita tavallinen yrittäjä kohtaa ansaitessaan leipäänsä ja työllistäessään monia muita. Paljon on puhuttu osingoista ja muista suurten yritysten johtajien eduista. Uusista työpaikoista valtaosa syntyy pk-yrityksiin. Kun rakennemuutos kurittaa perinteisten alojen suurtyöllistäjiä, moni alkaa työllistää itse itseään. Luovalla sektorilla itsensä työllistäminen on jokapäiväistä. Siksi ylimääräisistä yrittämisen esteistä ja kohtuuttomasta säädöstaakasta on päästävä eroon.

Jakovaraa ei kuitenkaan ole, ellei talous ole kunnossa. Ensi vaalikaudella päättäjien tulee uskaltaa tehdä epäsuosittuja päätöksiä. Me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Pelkkä tiukka kulukuri tai juustohöyläys ei yksin tehoa. Tarvitaan kipeästi isoja rakenneuudistuksia, ei kosmeettisia kohennuksia.

Kotina Helsinki

Helsinki on maan pääkaupunki: talouden, hallinnon, politiikan ja tieteen keskus. Se on myös uusien trendien syntysija, taiteen ja luovan kanssakäymisen foorumi, ja sille on suotava arvonsa. Helsingissä eläminen vain on turhan arvokasta, etenkin sinkkutalouksille. Riittävä asuntotuotanto ja elinkustannusten pitäminen kurissa kilpailulla ovat yksi keino. Mielelläni löytäisin niitä lisää.

Mielelläni myös kuulisin lisää ajatuksiasi siitä, miten Suomi saadaan toimivaksi. Olen valmis palvelukseen.

Ota yhteyttä! Tule mukaan kampanjaani!

sposti: suomalaisenklubi@gmail.com

http://www.helsinginkokoomus.fi/nina-suomalainen-kokoomuksen-eduskuntavaaliehdokkaaksi/