Alakarppaaminen voi auttaa

Posted on

Suomalaisen koetila – blogissa kirjoitan elämästä, terveydestä, harrastuksista, ammatillisista asioista… Uusin merkintäni siellä käsittelee karppausta tai pikemminkin alakarppausta eli vähähiilihydraattista ruokavaliota. Se löytyy täältä: http://www.suomalaisenkoetila.wordpress.com

”Viime aikojen kohua herättävin terveyttä koskeva aihe on ollut karppaaminen. Tai oikea termi on kuulemma alakarppaaminen, mikä tarkoittaa vähähiilihydraattiseen ruokavalioon siirtymistä. (Karppaaminen kai tarkoittaa hiilihydraattien eli hiilareiden tankkaamista?) Minulla on omakohtaista kokemusta alakarppaamisesta, mikä ei tuolloin kylläkään ollut käytetty termi. 2000-luvun alussa…”

Tämä https://ninasuomalainen.wordpress.com pysyy politiikkaa ja sitä läheltä liippavia asioita käsittelevänä blogina.