Liikkuminen seis tai ainakin kalliiksi, sanoo vasemmisto

Posted on

Helsingin ruuhkamaksut ovat selvitettävänä. Itse en ole maksuja lähtökohtaisesti kannattanut. Selvityksessä ei tietenkään ole mitään vikaa. Maksut ovat nyt jo niin tapetilla, että mielelläni itsekin näen selvityspohjaa sille mitä ruuhkamaksut käytännössä merkitsisivät. Esimerkiksi keneen ne oikeasti kohdistuisivat ja mitä tuottaisivat? Ongelma on, että selvityksen teettäminen tunnutaan sinällään jo katsottavan päätökseksi ruuhkamaksujen tulemisesta. Minusta sen ei sitä tule olla. Ruuhkamaksujen toimeenpanossa ja vaikutuksissa on monia kysymyksiä avoinna.

Vähentävätkö ruuhkamaksut oikeasti liikennettä keskustassa – vai lisäävät vain kuluja niille, joiden on joka tapauksessa pakko kulkea autolla? Minne tullit sijoitetaan? Jos ajan autolla Oulunkylän asemalle ja siitä junalla keskustaan, säästynkö maksulta? Mitä tehdä idästä länteen kulkeville – hehän eivät lisää liikennettä keskustassa eikä kilpailukykyistä kuljetusta tässä suunnassa ole. Sellainen on luotava ennen kuin tavallisia ihmisiä laskutetaan kulkemisesta moninkertaisesti.

Vai onko ruuhkamaksu vasemmiston luoma maksuautomaatti, jolla voidaan rahastaa ja jonka vaikutuksista esimerkiksi Helsingin verotulojen kertymälle ja keskustan vetovoimalle ei olla vähääkään kiinnostuneita? Keneen maksut oikeasti vaikuttavat eniten: keskituloisiin työntekijöihin, jotka joutuvat tulemaan Helsingin ulkopuolelta keskustaan töihin vai asiakkaisiin, jotka tulevat keskustaan ostoksille? Siten seuraavaksi yrityksiin, jotka asiakkaisen kaikotessa ja kulujen lisääntyessä siirtyvät keskustasta tullien ulkopuolelle.

Mikä on ruuhkamaksujen tavoite – liikenteen vähentäminen keskustassa? Jos, niin pitää muistaa mitkä seuraukset liikenteen vähentämisellä on. Sama väki ei tule keskustaan busseilla vaan suuntaa muualle. Rahan kerääminen? Jos, niin maksut joku maksaa, joko yritykset tai tavalliset keskituloiset veronmaksajat, ja sillä on kerrannaisseurauksensa muualle. Ilmastonmuutoksen torjuminen? Haluamme tai emme, ihmisten on liikuttava, jollemme halua Pentti Linkolan elämäntapaan? Liikenteen päästöjä tulisi vähentää tukemalla tehokkaasti puhtaan teknologian kehittämistä ja päästöttömiä autoja liikenteeseen ja nopeasti. Vähäpäästöisiä autoja on jo nyt, ne pitää saada markkinoille ja käyttöön.

*******

Helsingin demarit ja vihreät ovat villiintyneet täysin. Keskustatunnelille ei ole enää kannatusta kun päättäjät ovat perääntyneet; keskustaliikennettä ei saadakaan maan alle. Ruuhkamaksut ovat suunnitteilla – vaikka ensin toivon mukaan katsotaan selvityksen tulokset. Ilmastolinjauksessa on ollut kaupungin esityksessä ollut suunnitteilla Helsingin päästöjen vähentäminen 20%:lla 2020 mennessä, mikä on linjassa mm. EU:n tavoitteiden kanssa.

Toivottavasti kaupunginvaltuustossa ei tässäkin villiinnytä liikaa ja lisätä yllättäen pelletti- ja ruokohelpirallia Helsingin voimaloihin massiivisesti, jolloin päästöt vähenevät yhdestä päästä mutta lisääntyvät toisesta. Nykyisen energiantuotannon korvaamiseen metsähakkeella Hanasaaren voimalassa tarvittaisiin 34000 täysperävaunullista rekkaa vuodessa. Vai onko ruuhkamaksuilla saatava henkilöautot pois pääkaupungin teiltä, jotta sinne mahtuvat voimaloihin kulkeva rekkajono? 

http://www.hel2.fi/ajankohtaista/energiapolitiikka.pdf