Miehet tienaavat synnyttämisestäkin enemmän

Posted on Updated on

Ylen A-plussassa toimittaja hiillosti torstaina tasa-arvoministeri Tuula Haataista paljon käytetystä sanonnasta ”Naisen euro on 80 senttiä”. Toimittajalle oli ilmeisesti juuri valjennut, ettei sanonta voi millään pitää paikkansa koska naisille ja miehille samasta työstä maksetut palkat eivät Suomessa eroakaan toisistaan tuota 20 senttiä. Haloo! Kyllähän ainakin kaikki naiset tietävät, ettei sanonnalla sitä tarkoitetakaan vaan niitä monia muita mekanismeja ja syy-seuraus-suhteita joiden takia Suomessa naisten ansaitsemat palkat jäävät tilastollisesti jälkeen keskimääräisesti ja kokonaisuutena miesten palkoista. 

Niin siis miten? No niin esimerkiksi, että naisvaltaiset alat ovat matalapalkkaisempia kuin miesvaltaiset, samalla koulutustasolla (sairaanhoitaja – insinööri) toisissa ammateissa, yleensä miesvaltaisissa, maksetaan järjestään korkeampaa palkkaa kuin toisissa, naisilta jää työvuosia väliin lasten hankinnan takia ja siis myös palkkaa, äitiyslomalla äitiyspäiväraha alentaa naisten keskimääräistä tulotasoa, ja naiset eivät etene johtaviin asemiin yhtä tehokkaasti kuin miehet tai ollenkaan.  

Eri asia tietenkin on, miksi näin on, miksi naiset eivät saa näitä seikkoja muutettua ja ovatko vain miehet syntipukkeja tähän eriarvoisuuteen vai onko myös meidän naisten syytä katsoa peiliin. Milloin joku hallituksessa oleva naisministeri on esimerkiksi esittänyt hallitusohjelmaan äitiyslomakulujen tasausta niin etteivät ne  tule vain naisten työnantajien maksettavaksi? Tai mikseivät naiset eivät edes pyri johtotehtäviin yhtä innokkaasti kuin miehet? Ja itse olen aina huolissani naisen oikeuksista silloin kun hän jää äitiyslomille ja hoitovapaille vuosikausiksi. Suomessa hänellä on tietysti oikeus näin valita, mutta elämä on osoittanut että sillä voi olla monia seurauksia naisen omalle tulevaisuudelle, ammattitaidolle ja tulotasolle, muun muassa, sillä ydinperheet eivät nykyään näytä olevan kaikista varmin sijoituskohde.  

Ministerin huoli naisten tulotasosta joutuu kuitenkin kovin epäilyttävään valoon kun lukee päivän lehden. Samainen ministeri esittää valtionbudjetissa, että miesten perhevapaalle jäämistä edistetään taloudellisella täkyllä. Kotiin jäävän isän perhevapaapäiväraha olisi 80 prosenttia tuloista kun naisen päiväraha jäisi 70 prosenttiin. Ällistyttävää! Logiikan mukaan siis jälkikasvusta huolehtiminenkin olisi arvokkaampaa miesten tekemänä! 

14.9.2006