Kuvat

Vaalit 2023: minä ja kansainvälinen turvallisuus

Kuva Posted on Updated on

Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä. Uskon, että meilläkin tarvitaan osaajia ja asioita laajemmin nähneitä edustajia eduskuntaan. Kotimaisessa politiikassa toimimisen lisäksi olen tehnyt töitä kansainvälisen kriisinhallinnan parissa koko urani. Ukrainan sodan ollessa ovellamme on helppo nähdä että kansainvälispoliittinen yhteistyö on elintärkeää Suomelle, oli se sitten Natossa, EU:ssa, Etyjissä tai YK:ssa. Yksin emme pärjää, emmekä myöskään ainoastaan tankeilla ja hävittäjillä vaikka ne ovatkin meille tärkeitä uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi.

Viimeisimmin olin neljän vuoden ajan toiminnanjohtaja Genevessä sijaitsevassa sotarikoksiin keskittyvässä järjestössä, jossa lähetimme asiantuntijoita tutkimaan sotarikoksia konfliktialueilla ja auttamaan syyttäjiä nostamaan ja työstämään syytteitä oikeusistuimissa.

Työn tärkeys nousi uutisiin tällä viikolla kun Kansainvälinen sotarikostuomioistuin esitti pidätysmääräykset Venäjän presidentistä johtuen tämän roolista sotarikoksissa Ukrainassa, erityisesti lasten karkotuksissa Venäjälle sekä siviileihin kohdistuvissa rikoksissa. Tapasin vuosi sitten sotarikostuomioistuimen syyttäjän Karim Khanin joka johtaa syytekäsittelyjä, tuolloin sovimme asiantuntijatuesta juuri lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa. Tämä työ kantaa nyt hedelmää. Alla kuvat tuosta tapaamisestani.

Aiemmin olen toiminut Etyjin Balkanin operaatioiden päällikkönä sekä muun muassa Elisabeth Rehnin avustajana Balkanilla ja Lähi-Itään liittyvässä ihmisoikeusarvioinnissa. Äskettäin saimme keskustella kansainvälisistä ja kriisinhallinnan ajankohtaisista kysymyksistä kahdessa paneelissa ensin Elisabeth Rehnin ja Marianne Heikkilän (Marttaliiton pääsihteeri) kanssa ja sitten Mika Aaltolan ja Pekka Toverin kanssa. Tässä muutamia kuvia viime viikon paneeleista ja urani varrelta.

Tapaamiseni Kansainvälisen rikostuomioistuimen eli ICC:n syyttäjän Karim Khanin kanssa 2022.

Viime syksynä johdin Etyjin vaalitarkkailuoperaatiota Bulgariassa. Alla kuva mm. tapaamisesta Bulgarian presidentin kanssa.

Paneelikeskustelu kriisinhallinnasta Mika Aaltolan ja Pekka Toverin kanssa.