Sosiaalijohtaja terrierien sukkana

Posted on

Helsingin kaupunkipolitiikassa on pelattu viime viikkoina absurdia näytelmää. Sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen huonekaluhankinnoista on synnytetty ajojahti, jossa vasemmiston terrierit ovat löytäneet pitkään hakemansa sukan, eivätkä saa hampaitaan irti tuosta mehukkaasta saaliistaan. Sylttytehdas löytyy myös sosiaalivirastosta, jossa on Voutilaisen lähtöä hartaasti toivovia tahoja. Valittiin postiin väärä mies ja nyt on tilaisuus pistää hänet pihalle!

Sosiaalijohtajan hankintavaltuudet ovat enintään 200,000 euroa, lautakunnan aiemman päätöksen mukaan vuodelta 2007. Eli hänellä oli valtuutus päättää huonekaluhankinnasta. Totta, kalustehankinta olisi kuitenkin pitänyt kilpailuttaa. Vai olisiko? Helsingin oikeuspalvelu toteaa, että hankintaa ei tietyin edellytyksin tarvitse kilpailuttaa hankintalain mukaankaan. Edellytys täyttyy silloin, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Ja että hankintayksikkö, eli sosiaalivirasto määrittelee ominaisuudet jotka tavara tulee täyttää.

Lausunnossaan kaupungin oikeuspalvelut, siis juridinen neuvonantaja kaupungille, toteaa yhteenvetona, ettei “asiassa ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka johdosta esitettyjä väitteitä lainvastaisuudesta voidaan pitää perusteltuna.”

Mutta takaisin poliittiseen vauhkoamiseen. Sillähän ei tunnu olevan mitään tekemistä juridiikan kanssa – ainakaan tässä tapauksessa. Sosiaalilautakunnalla, puheenjohtajanaan vihreiden edustaja, kuten kaikilla lautakunnilla, on mahdollisuus katsoa läpi viraston virkamiesten päätökset. Jos se haluaa, lautakunta voi käyttää nk. otto-oikeutta. Esimerkiksi jos lautakunnassa olevat poliitikot haluavat alistaa jonkun virkamiespäätöksen omaan päätökseensä. Tai jos huomaavat jotain outoa. Tässä tapauksessahan lautakunta oli hiljaa. Siis silloin kun päätökseen olisivat voineet vaikuttaa. Asia oli lautakunnan edessä huhtikuussa, muttei se ottanut asiaa käsiteltäväkseen.

Eivät kaikkea seuraavat poliitikot voi kaikkia yksityiskohtia huomata ja kaikkeen tarttua kun detaljeja on miljoona, sen tiedän kyllä varsin hyvin. Virkamiesten päätöksentekoonkin on voitava luottaa. Mutta silloin on syytä katsoa myös peiliin, jos virhe on havaittu, eikä vain verenhimoisena syntipukin päätä pölkylle. Mutta ehkä lautakunta ei tuolloin huomannut mitään outoa tai hankintalakia rikkovaa? Nyt vain poliittinen ajojahti on yltynyt niin kiivaaksi, että siihen on helppo singahtaa mukaan, varsinkin jos lukee poliittisesti vasemmalle värittynyttä Voima-lehteä. Mikä onkaan poliitikolle hauskempi harrastus kuin virkamiehen löylyttäminen!

Toisena syntinä Voutilaisen piikkiin on nostettu Diakonissalaitokselle suoraan toimeksiannettu romanikerjäläisprojekti, joka olisi pitänyt kilpailuttaa. Tai no, itse asiassa tietyin syin perusteltuna sitä ei olisikaan tarvinnut kilpailuttaa. Kaupungin sisäinen tarkastu toteaa, että perusteet olisi pitänyt mainita siinä tapauksessa hankintapäätöksessä. Nuo perusteet olivat ja ovat olemassa ja ne ovat sosiaaliviraston mukaan suunnilleen nämä: asunnottomien kerjäläisten asiantuntijoita, jotka pystyvät nopeasti toteuttamaan kyseisen hankkeen ei joka oksalla kasva. Näitä perusteita ei kuitenkaan valitettavasti muistettu ja tajuttu kirjata alas silloin kun hanke tilattiin.

Sosiaalilautakunta sai tiedon myös tästä virkamiespäätöksellä Diakonissalaitokselle annetusta hankkeesta jo kesäkuun alussa. Tekikö se mitään, ottiko se asiaa käsittelyyn, nostiko se asian esille? Ei.

P.S. Huonekaluhankinnassahan ei hankittu mitään oman keittiön henkilökohtaisia huonekaluja, vaan huonekalut kaupungin johtavan virkamiehen virastoon, yhteensä neljään huoneeseen, sisältyen rahdit ja yhden asentajan palvelut. Huonkalut hankittiin instituutiolle, ei henkilölle. Mikä firma tai julkinen taho hankkii edustushuonekalut julkiseen tilaansa paljon tuota halvemmalla, Suomessa, alv 22%? Kertokaa minulle.

P.S. Hankintalakia ei tunneta kovinkaan hyvin monessa muussakaan paikassa. Se kun on yksiselitteinen – ja samaan aikaan ei. Nyt olisi hyvä niin poliitikkojen kuin virkamiestenkin saada hankintalain oppitunti. Mitä pitää kilpailuttaa, mitä taas ei tarvitse, ja milloin.  Ja tietenkin on hyvä muistaa miksi koko hankintalaki on olemassa…

13 thoughts on “Sosiaalijohtaja terrierien sukkana

  Harri Rautiainen said:
  17.8.2009 22:45

  Nina,
  olet ehkä oikeassa siinä, ettei mitään hankintaohjesääntöä oltu rikottu. Mutta hommassa kolme seikkaa mättää:

  1. Kun sosiaalipalveluja ollaan supistamassa ja määrärahoja muuten pienentämässä, niin osoittaa erittäin huonoa harkintaa panna 70.000 egeä johtajan huoneiston kalusteisiin.
  2. Voutilainen perusteli huonekaluostoa _jälkikäteen_ terveydellisillä syillä, selkä yms. Näitä perusteluita ei kuitenkaan löydy alkuperäisistä hankintaperusteluista.
  3. Destian toimitusjohtaja järjesti konsulttikeikkoja vanhoille kamuilleen ja sai potkut. Niin järjesti Voutilainenkin vanhoille Diakonissalaitoksen kavereilleen.

  tuomas Rantanen said:
  18.8.2009 14:37

  Moi Nina! Toisin kun blogitekstistäsi ilmenee, Hgin kgin sisäinen tarkastus ja oikeuspalvelut ovat lausunnoissaan todenneet hankintojen laittomuuden. Voiman (kuten mm Hesarin) jutuissa on kerrottu kuinka Voutilainen on jäänyt kiinni selitystensä ristiriitaisuuksista. Jos sinun mielestäsi poliitinen vasemmisto, katkerat alaiset ja ”vasemmistohenkinen” Voima jahtaavat Voutilaista, koska hänessä näiden mielestä tuli väärä mies valittua tehtäväänsä, oletko sinä sitten sitä mieltä että kun oikea mies valitiin, ei hänen väärinkäytöksiään ja outoja selityksiään pitäisi ollenkaan selvittää? Voiman jutuista voi kukin vetää omat johtopäätöksensä, tuoreimman jutun alla linkit vanhempiinkin: http://www.fifi.voima.fi/artikkeli/Kaupunginjohtaja-tukee-Voutilaista/2930

  ninasuomalainen responded:
  18.8.2009 19:26

  En tiedä Tuomas mihin Oikeuspalvelujen lausuntoon sinä viittaat, kun sanot että siinä on mielestäsi todettu ’hankintojen laittomuus’, vai viittaatko vain Voima-lehden tms tulkintaan lausunnosta, mutta itse katselen juuri Hgin kaupungin hallintokeskuksen Oikeuspalvelujen lakimiesten allekirjoittamaa lausuntoa joka on päivätty 11.6.2009 ja joka oli kaupunginhallituksen 17.8. kokouksen liitteenä, ja jossa todetaan juuri noin kuin olen kirjoittanut. eli:
  ”Yhteenvetona hankintalainsäädännön soveltamisen osalta oikeuspavelut toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka johdosta kantelussa ja julkisuudessa esitettyjä väitteitä lainvastaisuudesta voidaan pitää perusteltuna.”

  Samoin Sisäisen tarkastuksen muistiossa 7.8.2009 joka myös oli kaupunginhallituksen kokouksen liitteenä 17.8. todetaan että

  ”koska V:n hankkimia kalusteita olisi ollut tilattavissa myös muilta toimittajilta, hankinta olisi tullut kilpailuttaa. Hankintakeskuksen tekemän markkinakartoituksen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että hankinnnan kilpailuttamatta jättämisellä ei ole aiheutettu taloudellista vahinkoa kaupungille.” sekä että

  ”Päätös kalustehankinnasta vietiin osanan sosiaalijohtajan päätösluetteloa sosiaalilautakunnan kokoukseen 7.4.2009. Sosiaalijohtajan päätös kalusteiden hankinnnasta on sosiaalilautakunnan esityslistassa. … Sosiaalilautakunta päätti ettei se ota sosiaalijohtajan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen” ja että

  ”tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Diakonissalaitokselta hankittu konsultointi kerjäläisprojektissa olisi tullut kilpailuttaa tai mikäli sosiaalivirastolla on ollut perusteet suorahankintaan, perustelut olisi tullut kirjata päätöksentekoon.” Ja näinhän itsekin totean yllä.

  Eli hankintalakia olisi voinut seurata tiukemmin kalustehankinnoisssa, mutta kalustehankinnoissa lautakunta ei viime kädessä ottanut asiaan mitään kantaa vaikka olisi voinut. Konsultointisopimuksessa taas suorahankintaa voidaan tehdä lain mukaan mutta perustelut olisi tullut kirjata päätökseen.

  Tuomas, totta kai väärinkäytökset tulee selvittää. Mutta nyt tuntuu että fiksutkin ihmiset uskovat ennemmin Voima-lehden tai kenen tahansa väitteitä ja perusteluita ennemminkin kuin selvittävät onko laittomuuksia oikeasti tapahtunut, ja jos niin missä mittakaavassa.

  PS Voima on todella vasemmistohenkinen, eikö he itsekin väriä tunnusta vai onko se joku salaisuus? Omistajathan voi todeta jo listasta joka löytyy Voima lehden alusta alapalkista.

  Tuomas Rantanen said:
  18.8.2009 21:56

  Ehkä on muita lukijoita ajatallen hyvä laittaa tähän selvennys omasta roolistani: olen siis Voimaa kustantavan osakeyhtiön toimitusjohtaja ja helsinkiläinen vihreä valtuutettu. Voima ei ole puoluepoliitinen julkaisu enkä ole itse kirjoittanut puheena olevia juttuja. Asiaa tarkkaan seuranneena olen kuitenkin vakuuttunut siitä että juttujen väitteet pitävät. Samoja tulkintoja on ollut esillä muissakin medioissa. Päättäjänä ja kansalaisena toivoisin että kaupunki suhtautuu asian vakavasti ja selvittää itse onko niissä perää.

  Linkistä http://www.fifi.voima.fi/artikkeli/Kaupunginjohtaja-tukee-Voutilaista/2930 löytyvät Voiman juttujen ohella kaikki puheena olleet asiakirjat, joten kuka vain voi ne sieltä lukea. Siksi turha minun on niitä tässä referoida lisää. Nyt kuitenkin ollaan kai olemme sinunkin kanssasi samaa mieltä siitä että laittomuuksia ja hallintovirheitä on tehty?

  Seuraavaksi kaupunginhallitus päättää mitä se vastaa huonekaluasiassa oikeusasiamiehelle ja rankaiseeko se ao. virkamiestä. Asian lopullinen rangaistavuus ei ole yksin kaupungin käsissä. Kannattaa huomata, että kaupungin sisäinen tarkastus ja oikeuspalvelut eivät ole ottaneet kantaa Voutilaisen horjuviin selityksiin tai siihen miksi useat Voutilaisen alaiset ovat kertoneet toisen tarinan mm huonekaluhankintojen kulusta. Esimerkiksi tilauksen on kerrottu tehdyn ennen kuin asia hiukan vaikeasti avautuvalla otsikolla oli tuotu lautakunnalle tiedoksi yhtenä mahdollisesta alistettava asiana. Se että lautakunta ei huomannut alistaa asiaa päätettäväkseen ei vapauta virkamiestä vastuusta, jos päätös on tehty väärin.

  Voimaa voi kaikin mokomin pitää vasemmistohenkisenä jos haluaa, mutta minusta on koko demokratian kannalta vaarallista jos tulkitaan sun tapaan että virkamiesten rehellisyyden ja hallinnon avoimuuden vaatiminen olisi vain vasemmiston asiaa.

  Voiman jutuistakin saa olla mitä mieltä haluaa, mutta minusta kaupungin kannattaisi kyllä selvityttää itsekin, onko sosiaaliviraston hankintapolitiikassa jotain laajemmin vialla.

  Toisaalta jos kyse sittenkin on alaisten salaliitosta ja valehtelusta olisi tietenkin syytä ryhtyä sitten heidän rankaisemiseensa? Mutta sinä et varmaan kannattaisi sisäisen tarkastuksen laajentamista, jotta saadaan selvyys onko hallinto virastossa kohdallaan ja kuka asiassa valehtelee? Vaikka se voisi olla jopa Voutilaisen etu – siis jos kaikki onkin kunnossa, kuten sinä uskot?

  Harri Rautiainen said:
  25.8.2009 10:28

  Yllä (1.3.) jo epäilin Voutilaisen konsulttihankinnan laillisuutta.

  No nyt on rikospoliisi tarttunut siihen:

  Aamulehti: Poliisi epäilee Helsingin sosiaalijohtajaa myös toisesta rikoksesta

  http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/poliisi-epailee-helsingin-sosiaalijohtajaa-myos-toisesta-rikoksesta/153533

  ninasuomalainen responded:
  25.8.2009 10:39

  Harri, niistä on tehty rikosilmoitus joten poliisi tutkii niitä sen vuoksi, koska tutkittava on että meneekö tapaukset edes syyteharkintaan.
  Olen itse nähnyt Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen arviot, ja niissä selvästi todetaan ettei varsinaista lainvastaisuutta olisi tapahtunut. Huonoa harkintaa sen sijaan kyllä. Eli perustan mielipiteeni vain näkemiini dokumentteihin, enkä siihen että minusta Voutilaisen hankinnat olivat mitenkään fiksuja, perusteltuja tai mitenkään järkeviä.
  Mutta poliisi tutkii, ja sitten syyttää jos toteaa että aihetta siihen on. Ja sehän ei siis vielä tarkoita että on jo tuomio päällä….
  Olen yrittänyt korostaa, että typeryys ja huono harkinta on eri asia kuin laittomuus, saati rikos. Mutta jos rikos pystytään osoittamaan niin sehän on sitten eri asia!

  Harri Rautiainen said:
  25.8.2009 14:19

  Nina,
  OK. Ei hutkita, ennen kuin on tutkittu.

  Jorma Nordlin said:
  26.8.2009 12:24

  ”Olen itse nähnyt Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen arviot, ja niissä selvästi todetaan ettei varsinaista lainvastaisuutta olisi tapahtunut.”

  Miten ihmeessä sosiaaliviraston esimiehellä on oikeus heittää aivot narikkaan ja pistää 70000 euroa haisemaan kalusteisiin, kun tavalliselle ihmiselle toi jo on ihan selvä, että on ihan törkeesti rahaa. Ja vielä kaiken lisäksikö pitäisi päästä ilman seuraamuksia, vaikka mitään laitonta ei olisikaan tapahtunut?

  Vähän aikaa sitten Suomalainen moralisoi tapaus Oskua, mutta tämmöset fattaan johtajan Le Corbusier kalusteiden shoppailut ei näytä olevankaan niin paheksuttavia kun kovasti puolustelee.

  Apulaiskaupunginjohtaja Kokkosen lausunto medialle, jossa toteaa että Voutilainen on ansoitettu, on aivan käsittämätön noin korkean esimiehen suusta. Yritysmaailmassa tollaiset heitot eivät tulisi kuuloonkaan. Kokkosen olisi pitänyt ensin selvitellä asiat talossaan, onko johtamiskyvyt noin heikot, kun ei enää muuta keinoa löydy kuin että lähdetään mediaan heittelemään kummallisia kommentteja.

  Siitä huolimatta, vaikka tämä hankinta olisikin lain mukainen, siitä pitäisi seurauksia tulla. Sosiaalivirasto jonka tarkoitus on auttaa köyhiä siellä shoppaillaan 70000 €:n Le Corbusier kalusteita. On kyllä suhteellisuudentaju ja pahasti hukassa.

  Jorma Nordlin said:
  26.8.2009 12:31

  ”P.S. Huonekaluhankinnassahan ei hankittu mitään oman keittiön henkilökohtaisia huonekaluja, vaan huonekalut kaupungin johtavan virkamiehen virastoon, yhteensä neljään huoneeseen, sisältyen rahdit ja yhden asentajan palvelut. Huonkalut hankittiin instituutiolle, ei henkilölle. Mikä firma tai julkinen taho hankkii edustushuonekalut julkiseen tilaansa paljon tuota halvemmalla, Suomessa, alv 22%? Kertokaa minulle.”

  Itse ole isossa tietotekniikkatalossa töissä, meillä hankinnat on halvempia. Edes asiakastiloihin ei hankita mitään edustushuonekaluja vaan, hyvälaatuisia kalusteita. Ilmeisesti kaupungilla ja fattalla menee sen verran paremmin kun meidän pörssiyhtiöllä, että tollasia hankintoja on varaa tehdä.

  Fatta ei todellakaan ole sellainen paikka jonne hankitaan kalliita edustuskalusteita, sinne riittää hyvälaatuiset konttorikalusteet, kuten kustannustehokkaasti asioita hoitaviin yrityksiinkin. Meillä toimitusjohtaja vaihtoi pienempään työhuoneeseen, samankokoiseen kun muillakin on, vaikka yrityksellä menee ihan hyvin. Meillä tehdään tulosta, eikä pistetä rahaa haisemaan ökykalusteisiin.

  Jorma Nordlin said:
  28.8.2009 09:04

  Aivan puhtaasta ajattelemattomuudesta saa näitä hankintoja näköjään kunnissa tehdä ihan miten lystää.

  Mikä on lakien ja sääntöjen noudattamisen moraali, tai edes ylipäätään moraali tämössissä tapauksissa, voi vain ihmetellä. Puhtaasta ajattelemattomuudestani voisin vaikka tästä kävellä ase kädessä kauppaan tai pankkiin. Se vain olisi puhdasta ajattelemattomuutta.

  Kun näitä tapauksia alkaa ilmestymään julkisuuteen, onko tässä nyt kyse jostain yleisestä ilmiöstä kunnallishallinnossa? Toivottavasti ei ole.

  Hesari:http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Palmian+johto+osti+omin+p%C3%A4in+550%C2%A0000+euron+kalusteet/1135248864244

  ”Palmian johto osti omin päin 550 000 euron kalusteet ”

  ”Se on puhdasta ajattelemattomuutta. Olisi pitänyt huomata, että ylitän toimivaltani. Olen ottanut tästä opikseni”, Palmian toimitusjohtaja Antti Värtelä sanoo.

  ninasuomalainen responded:
  28.8.2009 09:43

  Kuten kirjoitin blogissanikin, kohdassa PS, hankintalaki on valitettavan usein vielä liian vähän tunnettu, eikä aina virkamiehetkään tunnu tuntevan miten sitä sovelletaan. Ei saisi olla!

  Siksi nyt esim viime viikolla kaupunginhallitus tähdensi päätöksessään että hankintalain tiukempaan noudattamiseen on nyt perehdyttävä ja paneuduttava. Esim. mitkä ovat hankinnan rajat hankinnan kilpailuttamiselle, miten kilpailuttaminen pitää tehdä käytännössä, ja huom. mitkä ovat kriteerit – eli onko aina hankittava halvin palvelu tai tuote? Tämä viimeinen kohta on mielenkiintoinen, koska tilaajan on tilatessaan määriteltävä minkä tuotteen/palvelun haluaa, ja mitkä ovat avain kohdat jotta se voidaan valita.
  Esim monesti on väännetty kättä esim vammaiskuljetuspalvelujen tilaamisesta. Jos on tilattu halvin – on tullut paljon ongelmia siitä ettei palveluntarjoaja olekaan pystynyt toimittamaan tilattua palvelua tilatuilla laatukriteereillä. Juuri siksi on suuri merkitys sillä, miten tilaaja määrittelee haluamansa tuotteen/palvelun, muun muassa. Kilpailuttamisessa pätää hyvin vanha sanonta: ’sitä saa mitä tilaa’.
  Jos tila peruspalvelun ilman finessejä, esim kuljetuksille, ei voi oikein myöhemmin valittaa jo valittu halvin toimittaja tuottaa juuri sitä.

  Hankintalakiin, ja sen poikkeuksiin voi tutustua:
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070348
  Huom nuo poikkeuksetkin kannattaa katsoa läpi.

  PS. Puolen miljoonan tilaus on jo minkä tahansa hankinnan mittakaavassa sellainen ettei ihan ’tuosta vain’ ostotapahtumaa voi mitenkään oikeuttaa. Tämä ei mitenkään poista sitä mitä aiemmin kirjoitin Voutilaisesta: hankintoja ei ole juridisesti todettu lainvastaisiksi, harkitsemattomiksi ne on voitu todeta kyllä. Toki muut oikeusvaltion tahot asioita nyt tutkivat ja antavat päätöksensä.

  Jorma Nordlin said:
  28.8.2009 12:17

  ”Siksi nyt esim viime viikolla kaupunginhallitus tähdensi päätöksessään että hankintalain tiukempaan noudattamiseen on nyt perehdyttävä ja paneuduttava. Esim. mitkä ovat hankinnan rajat hankinnan kilpailuttamiselle, miten kilpailuttaminen pitää tehdä käytännössä, ja huom. mitkä ovat kriteerit – eli onko aina hankittava halvin palvelu tai tuote?”

  Kellä tahansa johtajalla, jos se on tekemässä hankintaa, eikä tunne asiaa pitäisi päässä joku kello kilahtaa, että asiaan liittyvä säännöstö pitää ensin selvittää. Niinhän kaikki töissä tekee. Kun tulee uusi asia eteen, joka ei ole entuudestaan tuttu, ensin selvitetään pelisäännöt ja käytännöt. Tosin maalaisjärjen pitää ihmiselle itselleen kertoa, jos se on ostamassa jotain johon menee tavallisen ihmisen näkökulmasta iso rahasumma, pitää menettelytavat tietenkin selvittää, että homma menee oikein.

  Itse olen ollut erään ministeriön hankinnoissa mukana, olen ollut virastoissa töissä, nyt olen yksityissektorilla ja ainakin minun on vaikeaa ymmärtää tällaisia amatöörimäisiä kämmejä. Varsinkaan kun kyse on rahasta. Ehkä johtajien ammattitaitovaatimukset tilanneälyn suhteen ei ole niin korkeat.

  Tilanneäly on sitä älyä, kun hoksaa roskiksen täyttyneen ja menee tyhjentämään sen. Samanlaista älyä tarvitsee kun huomaa, että tämä maksaakin näin paljon, mites pitää siitä eteenpäin menetellä ja siihen hakee vastausta.

  ”Tämä viimeinen kohta on mielenkiintoinen, koska tilaajan on tilatessaan määriteltävä minkä tuotteen/palvelun haluaa, ja mitkä ovat avain kohdat jotta se voidaan valita.”

  Tämä onkin hyvä kohta, koska on aivan luonnollista, että pitää selvittää mille on oikeasti tarve. Miten ihmeessä pystyy mitään hankkimaan, jos ei tiedä mitä oikeasti pitäisi hankkia. Tämä erityisesti korostuu tietojärjestelmähankinnoissa. Jos ei ammattitaito riitä hankintojen tekemiseen, pitäisi organisaatiosta löytyä alan ammattilaisia.

  Vielä erikseen sosiaalitoimen osalta kannattaa huomioida, että kyseessä on virasto, jonka tehtävä on köyhien auttaminen. Siis viraston toiminta on luonteeltaan sen laatuista, mikä lisää asian paheksuttavuutta.

  Sitten on vielä yleisesti kaikkien virastojen osalta se kysymys, voiko niitä kalustella kuten yrityksiä, vai riittävätkö tavanomaiset konttorikalusteet. Miksi virastoilla pitäisi olla jonkunalista rahalla rakennettua edustuksellista fasadia? Mikä käyttötarkoitus sille okein on? Yksityisen yrityksen kohdalla asian voi ymmärtää, virastojen kohdalla tämän ymmärtäminen on vaikeampaa.

  Miksi tämä johtajien osaamattomuus näyttää aina toistuvan, kun kyse on rahasta. Ongelma näyttää olevan meidän omassa johtamiskulttuurissamme.

  Jorma Nordlin said:
  28.8.2009 12:25

  Vielä sen verran tästä asiasta, että onko tosta Suomalaisen vastauksesta tulkittava, että Helsingin kaupungin johtajien perehdytyksessä on puutteita, kun johtajat eivät osaa hankintojen periaatteita. Tai edes osaa tunnistaa tilanteita, joissa heidän pitäisi nämä periaatteet itselleen selvittää. Nyt pikaisesti kaupungin pitäisi järjestää asiasta koulutusta johtajilleen.

Kommentointi on suljettu.